Igranje ruleta

 1. Narodeninový Bonus Kasíno: Existuje veľa dôveryhodných pokerových stránok, kde môžete hrať o skutočné peniaze.
 2. Výherný Automat Monopoly Big Baller Zadarmo - Stránka Rise Casino je pomerne jednoduchá a ľahko navigovateľná.
 3. Cherry Casino Online Casino Recenzia A Vstupné Bonusy Zadarmo: To znamená, že značka je plne regulovaná divíziou hier v Colorade a nedostanete nič iné ako spravodlivý, legálny a bezpečný spôsob hrania tu.

2023 Vkladový kasínový bonus

šanca Na Výhru Losu
Existuje mnoho online služieb, ktoré ponúkajú skvelý herný zážitok.
Dragon Spin Hrací Automat Online
Cashback bonusy sú najjednoduchšie kasíno ponúka nárokovať, ale musíte dodržiavať podmienky vysvetlené kasína plne využiť z nich.
Hráči z Európy a Ázie nájdu online kasína s automatmi Lakes Five na našej hlavnej stránke.

Kasínové výplaty

Royal Vegas Casino Registracia A Free Spiny Bonus
Tieto ponuky zvyčajne sľubujú potenciálnym hráčom značné množstvo bezplatných otočení alebo bonusových peňazí.
Playfortuna Casino Recenzia A Bonusy 2024
Môžete hrať na svojom obľúbenom slote jednu minútu a ďalšiu točiť ruletovým kolesom.
Apollo Rising Hrací Automat Online

Ochrana osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa webovej stránky essurclinic.sk

Prevádzkovateľom webovej stránky essurclinic.sk je Essur Clinic, s.r.o., Sládkovičova 23, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45842345, DIČ: 2023103093, email: essurclinic@essurclinic.sk, tel. č. +421 911 015 544 / +421 48 416 40 85.

Aké osobné údaje spracovávame

1. Osobné údaje z kontaktného formuláru

Prostredníctvom kontaktného formuláru sa môžete obejdnať na konzultáciu.

2. Štatistické údaje prezeranosti stránok

Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

3. Osobné údaje získané iným spôsobom ako prostredníctvom webových stránok essurclinic.sk

Essur Clinic, s.r.o. získava osobné údaje aj inými spôsobmi ako prostredníctvom webových stránok, a to prijatím údajov telefonicky, emailom alebo osobne za účelom objednania sa na vyšetrenie/zákrok na základe toho, že nám svoje údaje dobrovoľne poskytujete.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi klientom/klientkou a Essur Clinic, s.r.o. podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Spracúvanie osobných údajov pre tento účel je nevyhnutné pre plnenie právnych povinností Essur Clinic, s.r.o. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, stanovených najmä:

 • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon),
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia osobných údajov

 • zamestnanci Essur Clinic, s.r.o. (ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) so spôsobilosťou k výkonu zdravotníckeho povolania a iní odborní pracovníci v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • pacient, zákonný zástupca alebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientom, zákonným zástupcom alebo opatrovníkom pacienta, pestún alebo iná starajúca sa osoba,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovatelia sociálnych služieb k zaisteniu nadväzností ďalších zdravotníckych a sociálnych služieb poskytovaných pacientovi,
 • osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie v zmysle § 25 zákona č. 576/2004 Z.z., najmä revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva, posudkový lekár, znalec, poisťovňa vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie, odborný pracovník epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • štátne orgány (Policajný zbor Slovenskej republiky, prokuratúra, súdy) na základe iných právnych predpisov,
 • vybrané osoby podieľajúce sa na poskytovaní služieb, realizovaní platieb,
 • vybrané osoby zaisťujúce služby v súvislosti s prevádzkovaním softvérových riešení a aplikácií, ktoré Essur Clinic, s.r.o. využíva pri poskytovaní svojich služieb a pri propagácii.

Kritéria na určenie doby uchovávania osobných údajov

Osobné údaje klienta prevádzkovateľ spracúva len počas trvania účelu, na ktorý boli tieto osobné údaje poskytnuté.

Práva zákazníka v rámci ochrany osobných údajov

Klient ako dotknutá osoba má v rámci ochrany osobných údajov právo na:

 • právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k jeho osobným údajom v zmysle čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecne nariadenie o ochrane údajov) a § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“);
 • právo na opravu osobných údajov zo strany prevádzkovateľa v zmysle čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 22 Zákona;
 • právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 23 Zákona;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 24 Zákona;
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov zo strany prevádzkovateľa na
  účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak zákazník namietne spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ nesmie ďalej osobné údaje tohto zákazníka na účely priameho marketingu spracúvať;
 • právo na prenosnosť osobných údajov zákazníka v zmysle čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 26 Zákona;
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa zákazník domnieva, že bol priamo dotknutý na jeho právach podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo podľa Zákona.

Tieto práva si zákazník môže u prevádzkovateľa kedykoľvek uplatniť

 • elektronicky zaslaním emailu na essurclinic@essurclinic.sk
 • telefonicky na telefónnom čísle +421 911 015 544 / +421 48 416 40 85
 • písomne na adresu Essur Clinic, s.r.o., Sládkovičova 23, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko

Neváhajte a objednajte si
konzultáciu u nás

objednať konzultáciu

Essur Clinic s.r.o.

Sládkovičova 23
Banská Bystrica, Slovensko

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00 – 17.00
Utorok – Piatok: 9.00 – 18.00
Sobota – Nedeľa: zatvorené

+421 911 015 544
048 / 416 40 85
© 2024 Essur Clinic