O nás

Essur Clinic je jednodňová chirurgia estetickej a laserovej medicíny v Banskej Bystrici. Kliniku založil Mudr. Milan Očenáš v roku 2011 a klinika dodnes úspešne poskytuje svoje estetické zákroky pre klientov z celej Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia.

V Essur clinic ponúkame zákroky v oblasti estetickej chirurgie, korektívnej dermatológie a laserovej medicíny. Zákroky u nás môžete absolvovať v lokálnej a celkovej anestézii.

MUDr. MILAN OČENÁŠ

Plastický chirurg, garant, špecialista na estetickú laserovú medicínu

MUDr. Milan Očenáš má prax v oblasti plastickej chirurgie už viac ako 26 rokov. Odviedol veľké množstvo operácií a zákrokov, ktoré sa rátajú už na tisíce. Za toto dlhé obdobie si vybudoval spokojnú klientelu všetkých vekových kategórií a na základe pozitívnych referencií sa klientela neustále rozširuje.

V oblasti laserovej medicíny pôsobí MUDr. Milan Očenáš už viac ako 11 rokov. Je absolútnym lídrom v laserovej operácii blefaroplastiky v rámci Slovenskej republiky. Viackrát bol ocenený za svoje úspechy renomovanou talianskou spoločnosťou DEKA, ktorá vyvíja a vyrába celosvetovo uznávanú laserovú medicínsku techniku a patrí medzi špičku v kvalite a bezpečnosti prístrojov. Mudr. Očenáš získal za svoje výsledky status garanta a školiteľa pre túto uznávanú spoločnosť. Aktívne pôsobí ako školiteľ pre lekárov zo Slovenskej a Českej republiky. Mudr.Očenáš je členom viacerých odborných organizácií a členom Slovenskej lekárskej komory.

Curriculum vitae

Narodil som sa v roku 1966 v Monastire v Tunisku, kde moji rodičia pracovali niekoľko rokov ako "lekári bez hraníc". Detsvo som prežil v Banskej Bystrici, kde som aj študoval na gymnáziu. Vyrastal som v prostredí, kde som vďaka mojim rodičom získal veľmi kladný vzťah k medicíne a špeciálne ku chirurgii. Bez váhania som plánoval štúdium a svoju kariéru v medicínskej oblasti.

Vyštudoval som Univerzitu Komenského v Martine a nastúpil som pracovať do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Vybral som si špecializáciu v odbore plastickej a estetickej medicíny, ktorej sa úspešne venujem dodnes.

Štúdium

1987 – 1993: Jeseniová lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
1994 – 1997: pred-atestačné školenia, kvalifikačná atestácia I. stupňa z chirurgie
1997 – 2002: pred-atestačné školenia na Klinike plastickej chirurgie NSP Ružinov, Košice (SR) a Brno (CZ), ukončené špecializačnou atestáciou z odboru plastická chirurgia.

Odborná prax

2006 – 2010: pôsobenie na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Fakultnej Nemocnice s Poliklinikou, F. D. Roosevelta, Banská Bystrica pod primárskym vedením MUDr. Jána Lehockého.

2010 až súčasnosť: konateľ ESSUR CLINIC, s.r.o., Banská Bystrica, súkromná klinika estetickej a laserovej medicíny

Pôsobenie na súkromných klinikách

2006 – 2012 : Mediklinik s.r.o. – súkromná klinika jednodňovej plastickej chirurgie, Levice
2010 – 2012 : Avelane s.r.o. – súkromná klinika plastickej estetickej chirurgie, Nitra
2010 – 2014 : MGM medical s.r.o. – súkromná klinika plastickej estetickej chirurgie, Púchov

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská lekárska komora (SLK)
Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
Slovenská spoločnosť chirurgie ruky
Medzinárodná konfederácia plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie (IPRAS)
Európska spoločnosť plastickej a rekonštrukčnej chirurgie (ESPRAS)

Školiaca činnosť

Pravideľné vedenie workshopov pre firmu Vivax, s.r.o. v Brne a Prahe na tému techniky aplikácie fillerov zn. Remake a Haequeo.

Certifikovaný školitel pre laserovú medicínu v oblasti estetickej medicíny pre renomovanú Taliansku spoločnosť DEKA (výrobca laserovej techniky).

Vedecká činnosť

Téma PhD štúdia: Použitie muskulárnych a muskulokutánnych lalokov pri riešení defektov mäkkých tkanív.

Ďalšie vzdelávanie špecializácii estetická chirurgia a laserová medicína:

2006: Siklienka, s.r.o. : Silikónové prsníkové implantáty (Dr. Palenčár, Doc. Fedeléš)
2007: Aplikácia botulotoxínových injekcii (Dr. Novotná)
2007: Beneficium, Praha Laserový resurfacing
2007: APTOS- Niťový facelifting pod vedením Dr. Sulamanidzeho
2008: Výplňové materiály (Dr. Šrámeková)
2008: Mentor- Prsníkové silikónové implantáty (Dr. Blugerman/Klagenfurt,Rakúsko)
2009: workshop výplňových materiálov Remake (Dr. Protopapa/Taliansko)
2009: ISAPS Instructional course estetic surgery (Rhodos)
2009: Promoitalia Happy lift, Revitalizing (Dr. Accardo/Taliansko)
2010: DEKA – CO2 lasery a ND: YAG lasery: advanced techniques (Florencia, IT)
2011: Korektívne operácie nosa (Brno, CZ)
2011: Pulimedical, Rekonštrukcia a augmentácia prsníkov
2011: ISAPS Instructional course estetic surgery (Praha)
2011: PROMOITALIA CERTIFICATE, Tray LIFE – terapia vlastnou krvou (Pezinok)
2012: DEKA, Laserová liposukcia (Florencia, IT)
2012:Medzinárodné sympózium plastickej a estetickej medicíny (Plzeň, ČR)
2012: Slovenská spol. plastickej a estetickej chirurgie, 9.Demiénov deň, (Bratislava)
2013: Siklienka, Školiaci program pre aplikáciu TEOSYAL, Dr. Patrick Trevidic
2013: Slovenská spol. plastickej a estetickej chirurgie, 10. Demiénov deň, (Nitra)
2013: Slovenská spol. estetickej dermatológie a kozmetiky, Dermaparty
2013: Slovenská spol. estetickej dermatológie a kozmetiky, EXPERTDAY
2013: Siklienka, Anti aging
2013: Medicontour, Posledné trendy v estetickom ošetrovaní
2013: Siklienka, aplikácie výplní TEOSYAL
2013: Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky, Siklienka s.r.o., 1.Expert day (SR)
2014: DEKA. Laserová medicína (Florencia, Taliansko)
2014: DEKA, Laserová blefaroplastika (Florencia, Taliansko)
2014: Kongres plastickej chirurgie s medzinárodnou účasťou (České Budejovice, ČR)
2014: Trendy v estetike 2014, Medicontur esthetics(SR)
2014: Vzdelávacie sympózium v chirurgii (SR)
2015: IPSEN, Anatomy Masterclass, (Paríž, Francúzsko)
2015: Laserový kongres, (Štrbské pleso, Vysoké Tatry, SR)
2015: XXXVI.národný kongres Českej spoločnosti plastickej chirurgie s medzinárodnou účasťou (Praha, ČR)
2015: Slovenská lekárska spoločnosť estetickej dermatologie a kozmetiky, Siklienka s.r.o. 2.Expert day
2015: Congres of the society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology whit international participation, Derma party 2015 (Žilina, SR)
2016: X. Medzinárodný kongres plastickej chirurgie (Košice, SR)
2016: Texane Laboratories workshop- kanylová technika, ( Bratislava, SR)
2017: 18. Congress of the Slovak Society of Aesthetic, ( Dermaparty, Žilina)
2017: Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky, Siklienka, pokročilé techniky injektovania KH, (Bratislava, SR)
2017: XI. Medzinárodný kongres plastické chirurgie, (Brno, ČR)
2017: International congress plastic, reconstructive and aesthetic surgery XII. Demjen's day, (Bratislva, SR)
2018: Odborný seminár Používanie výplňových materiálov, botulotoxínu a moderné aplikačné technológie, Esthé inštitút vzdelávania, (Bratislava, SR)
2018: Aplikácia botulotoxínu v modernej medicíne, (Sielnica, SR)
2018: 3. Expert day, Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky Siklienka
2018: Texan expert day Eastern Europe, Teoxane lab., ( Atény, Grécko)
2019: Beauty symposium 2019, (Gbeľany, SR)
2019: Perfect clinic event of aesthetic surgery and rhinoplasty, Dr. Enrico Robotti, (Praha, ČR)
2019: Texan lab., Training day on clinical best practices and treatment protocols, Dr. Lee Walker
2020: Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky, Siklienka,Expert workshop Teosyal s Dr. Patrickom Trevidicom, (Bratislava, SR)
2020:Pills of Live Anatomy Dissections for Facial Injectables” Dr. F. Ingallina, Dr. A. Redaelli, Dr. G. Salti
2020: Live Anatomy and Injections. How to inject according to the newest Anatomical Evidence” Dr. F. Ingallina, Dr. M. Landau, Dr. A. Redaelli, Dr. G. Salti
2020: Teoxane Online conference, Teoxane approach trough the gender difference
2020: How a deep anatomy knowledge will help you avoid vascular complications, Dr. Patrick Trevidic, France
2020: New IMF accurate planning: The pythagorean theorem, Prof. Dr. Berend van Der Lei
2020: Synergy and combined techniques focus on laser, threads and surgery, Dr. Alessio Redaelli, IT, Dr. Reikie Smit, South Africa, Dr. Maurizio Viel, UAE
2020: Teoxane online conference, Teoxane approach trough the gender difference
2020: ABOBoNT-A dilution, dosages and patient treatments virtual conference
2020: Revision surgery whit dual conversion and lift, Dr. Beekman, GCA academy
2020: Dynamic skin rejuvenation, Dr. Cory Torgerson, Canada
2020: DEKA meets the experts, SmartXide CO2 laser, tips and trick, Prof. Paolo Bonan, IT
2020: Primary breast augmentation and lift, Dr. Beekman
2020: NODULY: prevencia, rozpoznanie, riešenie, Dr. Patrick Trevidic, Teoxane academy, Geneva
2020: Prístup Teoxane v periorálnej oblasti, anatómia, techniky, produkty ATP, Dr. Ismail Kucuker, Turecko, Teoxane academy Geneva
2020: The Teoxane approach tailored to MID-FACE, Dr. Lee Walker, teoxane academy Geneva
2020: Pohľad experta na infraorbitálne ošetrenia, Dr. Patrick Trevidic, Teoxane academy, Geneva
2020: Kombinované techniky: výplňové metriály v spojení s jinými estetickými ošetreniami pre dosiahnutie dokonalých výsledkov, Dr. Patrick Trevidic, Dr. Nabila Azib, Teoxane academy, Geneva
2020: Lower face: The new area of treatments, Dr. Patrick Trevidic, FR, Teoxane academy Geneva
2020: Elevate your treatment planning to the next level, Dr. Benji Dhillon, UK
2020: The multilayering technique applied to MID-FACE, Dr. Patrick Trevidic, Teoxane academy Geneva
2021: Beautification, rejuvenation whit Hyaluronic acid, Dr. Patrick Trevidic, Texane academy Geneva
2021: Innovative approaches to correct capsular contracture and implant.malposition, Dr. Xiaobang Ding, China, GCA Academy
2021: Ten year experience with sub facial implants- what the measurements can tell you, Dr. Tim Brown, Australia, GCA academy
2021: Antropology applied to facial tretments in men and women, Dr. Alessio Redaelli, IT, Dr. Luiz Avelar, Brasil, Dr. Giovani Salti, IT
2021: Natural temples, MID-Face enhancement live demonstrations, Dr. Patrick Trevidic,France, Dr. Benji Dhillon, UK, Texan academy, Geneva
2021: Infraorbital Anatomy Live, Dr. Nabila Azib, Morocco, Dr. Patrick Trevidic, Paris, FR, texane academy Geneva
2021: DEKA LASER EXPERT, Meet expert ITALY
2021: Enhancing lower - face from rheology to biology, Prof. Dr. Giuseppe Sito, IT, Dr. Raul Cetto, IT, Teoxane academy Geneva
2021: Capsular contracture revision surgery whit smooth breast implants, prof. Pier Camillo Parodi, Prof. Andrea Sbarbati, Dr. Paolo Vittorini, Dr. Nicola Zingaretti
2021: Lift, contour, Dr. Nabila Azib, Morocco, Dr. Benji Dhillon, UK, Dr. Patrick Trevidic, France
2021: Lips subtle vs.plump, Prof. Giuseppe Sito, Dr. Patrick Trevidic
2021: BII/ASIA: Truths and controversies, Dr. Alexandre Piassi, GCA academy
2021: Ten measurements to take in 5 min.that will keep you out of trouble, Dr. Tim Brown, Australia
2021: 3.World Consensus conference on BIA-ALCL, Sapienza university Roma, IT
2021: Aesthetic deep dives, Dr. Bee Lan Lam, Singapore, Dr. Marina Landau, Israel, Prof.Dr. Alessio Redaelli, Italy
2021: IPSEN Aesthetic academy, Facial injectables watch outs complications preventions, Dr. Alessio Radaelli, IT, Dr. Marina Landav, Israel, Dr. Rieke Smit, South Africa
2022: IPSEN Aesthetic academy, Holistic Approach of peri orbital area, Dr. Alessio Redaelli, IT, Dr. Fabio Ingallina, IT, Dr. Peter Palhazi, IT
2022: MID-Face and Periorbital, Dr. Ayad Harb, UK, Dr. Kam Lally, UK
2022: My pearls during consultation what I have learn, Dr. Farid Kazen
2022: Long-Term Data: Selecting insights to manage expectations and make the right choices, Prof. Dr. Franck Duteille, Prof. Dr. Berend Van Der Le
2022: EXPERT Panel - online, Beautification, restoration the lower third, Dr. Raul Cetto, Dr. Paj Thethi

MUDr. Očenáš patrí už mnoho rokov medzi špičky v odbore. Svedčia o tom získané certifikáty zo vzdelávania doma aj v zahraničí.

Členstvo v asociáciách

Vybrané certifikáty

Kombinácia neustáleho vzdelávania, účasť na prednáškach a workshopoch, sledovanie trendov a každodenná dlhoročná prax robia z MUDr. Očenáša odborníka vo svojom odbore na ktorého sa jeho pacientky obracajú s dôverou.

Na tejto stránke nájdete pár z množstva absolvovaných odborných školení a seminárov.

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Technické vybavenie kliniky často klienti nevidia. Ale kvalita medicínskych prístrojov je po odbornosti personálu a praxi, najdôležitejším parametrom kvality a bezpečnosti poskytovaných služieb a zákrokov. My sme investovali do techniky najrenomovanejších európskych výrobcov. Máme technické vybavenie najvyšších štandardov. Dosahujeme tak úroveň európskych estetických a laserových centier. Klinika disponuje laserovými prístrojmi značky DEKA.

zobraziť podrobnosti

Neváhajte a objednajte si
konzultáciu u nás

objednať konzultáciu

Essur Clinic s.r.o.

Sládkovičova 23
Banská Bystrica, Slovensko

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00 – 17.00
Utorok – Piatok: 9.00 – 18.00
Sobota – Nedeľa: zatvorené

+421 911 015 544
048 / 416 40 85
© 2024 Essur Clinic