Konzultácia

Konzultácia je nezáväzné osobné stretnutie s lekárom. Na konzultáciu sa objednáva vždy vopred emailom, telefonicky alebo pomocou nášho formuláru nižšie.

Konzultácia trvá zvyčajne 30 až 60 minút, ale v prípade potreby aj dlhšie. Záleží od množstva informácií, ktoré je potrebné prebrať s klientom, čiže od zložitosti zákroku. Otázky kladené lekárom musí klient zodpovedať pravdivo a nič o svojom zdravotnom stave nezatajovať. Lekárovi konzultácia slúži na to, aby vypočul klientove problémy a požiadavky, vyšetril si klienta a posúdil indikáciu k zákroku. Klientovi slúži konzultácia hlavne na získanie odborných informácií o zákroku a vybudovanie si dôvery k lekárovi. Spozná prostredie kliniky a personál, ale najmä to najdôležitejšie, a to je odbornosť lekára a jeho prístup k svojej práci.

Klient má príležitosť klásť otázky o všetkom, čo ho o zákroku zaujíma. Platí pravidlo, že je lepšie sa opýtať odborníka na mieste a tak si tvoriť úsudok, ako odísť a hľadať ešte informácie na sociálnych sieťach. Na internete je možné nájsť veľké množstvo informácií. Avšak vedieť vytriediť a posúdiť relevantnosť informácií je pre laika naozaj problém. Každý klient, jeho telo, zdravotný stav, výzor, psychika a jeho požiadavky sú jedinečné a preto si to vyžaduje individuálny prístup a individuálne riešenie.

Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou konzultácie je vždy časť, kedy lekár oboznámi každého klienta aj s tým, aké sú možné komplikácie počas a po zákroku, oboznámi ho s predoperačnou a pooperačnou prípravou na zákrok. Treba rátať s tým, že každý zákrok má nie len svoje pozitíva. Obzvlášť chirurgický zákrok môže mať svoje komplikácie, ktoré operatér nevie vopred ovplyvniť, pretože chirurgia a ľudský organizmus sú do veľkej miery nevyspytateľné. Preto sa počas konzultácie dozviete aj tieto informácie. Treba si uvedomiť, že dodržiavaním pooperačného režimu si klient vo vysokej miere sám ovplyvňuje proces, dĺžku hojenia a tým aj konečný estetický efekt. Nedodržaním pooperačného režimu si dokonca môže navodiť zdravotný problém. Preto apelujeme už na konzultácii na klientov, aby si vopred zariadili podmienky v práci a doma, aby mohli v maximálnej možnej miere tento pooperačný režim dodržať. Všetky informácie poskytnuté na konzultácii sú dôležité k tomu, aby ste sa klient vedel rozhodnúť, či daný zákrok napriek jeho možným rizikám podstúpi. V plastickej a estetickej chirurgii sa dá úspešne riešiť veľmi veľa estetických problémov. Napriek tomu, že používame najnovšie poznatky, operačné postupy aj najkvalitnejšie technológie, aj tak existujú isté obmedzenia a komplikácie, ktoré treba zobrať v úvahu. Preto je dôležité venovať tejto časti konzultácie maximálnu pozornosť.

Cena konzultácie je 20 - 30 EUR.

Nezáväzná konzultácia

Nazáväznú konzultáciu si môžete dohodnúť emailom, telefonicky alebo pomocou nášho formuláru.

zdravotná sestra

Tel: +421 911 015 544 / +421 48 416 40 85
e-mail: essurclinic@essurclinic.sk

V pracovné dni od 9:00 – 16:00 hod.

Odoslaním tohto formulára súhlasite s našimi podmienkami o ochrane osobných údajov.

Essur Clinic s.r.o.

Sládkovičova 23
Banská Bystrica, Slovensko

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00 – 17.00
Utorok – Piatok: 9.00 – 18.00
Sobota – Nedeľa: zatvorené

+421 911 015 544
048 / 416 40 85
© 2024 Essur Clinic