Skip to navigation

Hospitalizácia a prepustenie do domácej liečby

Pred operáciou je potrebné absolvovať predoperačné interné vyšetrenie. Môžete vyšetrenie absolvovať u svojho obvodného lekára, ktorý Vám doporučí internistu v blízkosti Vášho bydliska, alebo Vás môžeme my objednať na vyšetrenie u internistu v Banskej Bystrici. S týmto lekárom máme dlhoročnú spoluprácu. Rozsah predoperačného vyšetrenia pozostáva z tzv. anamnézy, čiže rozhovoru s lekárom. Dôležité je, aby lekár mal všetky potrebné informácie o Vašom doterajšom zdravotnom stave ako aj o tom, aké lieky beriete a na čo máte alergiu. Vyšetrenie spočíva aj v  odbere krvi, moču, meranie teploty, krvného tlaku, EKG a pod.  

Informácie k predoperačnému vyšetreniu poskytne chirurg na konzultácii. Operačná sála a oddelenie kde prebieha hospitalizácia je vybavená moderným technickým a zdravotníckym vybavením s vysokým stupňom kontroly hygieny.

Príjem na celkovú anestéziu prebieha vždy ráno do 8 hod., prípadne podľa dohody s lekárom. Je nutné, aby klientka prišla nalačno a prípadne pripravená podľa pokynu lekára. Klient sa hlási na recepcii a personál zabezpečí jeho prijatie po fyzickej aj administratívnej stránke. Chirurg sa porozpráva s klientkou, skontroluje zdravotnú dokumentáciu a urobí v spolupráci so zdravotníckym personálom prípravu na zákrok.

Po anestézii

Po celkovej anestézii prebieha monitoring a je zvyčajne potrebná hospitalizácia v rozsahu 24 hodín, ak si ale zdravotný stav vyžaduje zložitejšiu rekonvalescenciu môže byť hospitalizácia dlhšia. Počas hospitalizácie je k dispozícii zdravotnícky personál, ktorý zabezpčuje odborné ošetrenie, podávanie liekov, analgetík a stravovanie.Pre našich klientov zabezpečujeme starostlivosť tak, aby ich pooperačné obdobie bolo čo najpríjemnejšie, tlmíme bolesť a podávame lieky, ktoré zrýchľujú hojenie a ústup opuchov.

Prepustenie domov

Po raňajšie vizite, kontrole chirurgom sa napíše pooperačná správa. Chirurg poskytne všetky potrebné informácie o priebehu zákroku ako aj o pooperačnom režime a termíne kontroly. Pooperačná starostlivosť je závislá od typu zákroku. To, ako budete dodržiavať pokyny lekára významne ovplyvní dĺžku rekonvalescencie ako aj konečný estetický výsledok. Chirurg Vám nemôže vystaviť práce neschopenku a zdravotná poisťovňa na ňu ani finančne neprispieva. Termín kontroly je nutné dodržať. Odporúčame, aby si klient zabezpečil  sprievod na cestu domov. Po celkovej anestézii a zákroku nie je vhodné vedenie motorového vozidla. Cestovanie iným dopravným prostriedkom na dlhšiu vzdialenosť je potrebné konzultovať s chirurgom a v prípade potreby je možnosť predĺženia hospitalizácie, alebo zabezpečenie ubytovania. Pre klientov zo zahraničia, alebo z väčšej vzdialenosti, kedy nie je efektívne a vhodné dlhé cestovanie po zákroku, je možné zabezpečiť dovoz aj ubytovanie v blízkom štvorhviezdičkovom hoteli Kaskády. Naši klienti tam majú zabezpečené stravovanie počas celého dňa na izbu ako aj pravidelnú kontrolu klienta, pre jeho komfort a bezpečie. V prípade potreby je na telefóne aj chirurg a je možné navštíviť klienta aj v hoteli.

Rekonvalescencia a kontrola

V domácom prostredí je nutné dodržiavať pokyny lekára. Vybrať si v lekárni lieky a používať podľa doporučenia lekára. Neodhaľovať operačné pole, dodržiavať kľudový režim, používať pooperačné prádlo, čelenky a podobne. To, ako dodržiavate pokyny po zákroku výrazne ovplyvní aj hojenie, dĺžku rekonvalescencie a konečný estetický efekt. V prípade komplikácii, teploty a bolestí je potrebné ihneď telefonicky kontaktovať lekára a ak lekár uzná za vhodné je neodkladne prísť na kontrolu a ošetrenie. Treba si však uvedomiť, že po zákrokoch je normálne že výsledok nie je okamžitý, že môžu vznikať ešte asymetrie z opuchu, drobné krvácanie do obväzu, prípadne primerané bolesti, únava. Je dôležité už pred zákrokom zariadiť si dovolenku alebo PN z práce, prispôsobiť si denný režim a rodinný život. Po zákroku je najdôležitejšie, aby ste mali dosť času na regeneráciu. Kontrola prebieha zvyčajne do týždňa po zákroku, alebo na základe dohody s lekárom, prípadne podľa potreby aj skôr. Na kontrole sa vyberú stehy a prebehne kontrola hojenia. Výsledok ešte nie je konečný, môže ešte byť opuch a jazvičky sú ešte čerstvé a ružové. Podľa pokynu lekára je nutné ešte istý čas dodržiavať režim, ošetrovať, masírovať. Lekár Vám doporučí kedy a akým spôsobom začať so športom.

 

* Tieto pokyny a odporúčania sú všeobecné. Podrobné informácie ku konkrétnemu zákroku Vám poskytne MUDr. Očenáš na nezáväznej konzultácii.

Všeobecné pokyny

Updated on 2016-08-03T12:38:53+02:00, by Essur.