Skip to navigation

otoplastika03Otoplastika – Operácia odstávajúcich ušníc

Alebo tiež aurikuloplastika je názov chirurgického zákroku pri ktorom sa vykoná korekcia odstávajúcich ušníc, prípadne korekcia jednej odstávajúcej ušnice. Zákrok trvá zhruba hodinu a dosahuje sa s ním veľmi pekný výsledok.

Odstávajúce ušnice v detstve

Problém odstávajúcích uší začína v detstve. Na túto skutočnosť často poukazuje okolie, najmä deti medzi sebou. Bohužiaľ, to môže mať negatívny psychický vplyv na dieťa. Preto sa doporučuje prísť na korekciu ušníc tesne pred nástupom na školskú dochádzku. Aj keď samotná otoplastika je pomerne nenáročný zákrok, u detí v tomto veku sa vykonáva v celkovej anestézii. Je to z dôvodu, že dieťa má strach, je traumatizované lokálnym opichom ucha, nevie vydržať ležať bez pohybu počas zákroku a v tomto veku nedokáže spolupracovať s chirurgom počas zákroku. Pred zákrokom musí dieťa absolvovať pediatrické predoperačné vyšetrenie. Hospitalizácia dieťaťa je zvyčajne dva dni, alebo podľa potreby.

Výhody otoplastiky v lokálnej anestézii

U starších detí, resp. dospievajúcich alebo dospelých sa zákrok vykonáva v lokálnej anestézii. Lokálna anestézia je minimálne zaťažujúca na organizmus. Pred zákrokom je potrebné vyšetrenie krvi. Najnepríjemnejšou časťou je samotný opich ušníc, ale trvá to len krátko. Následne nastúpi účinok lokálnej anestézie a už je výkon bezbolestný. Takže najväčšou výhodou je, že zákrok trvá krátko, bez celkového zaťaženia anestetikami. Ďalšou významnou výhodou je, že po zákroku zhruba 1-2 hodiny môže klient ísť domov do domáceho ošetrenia.

otoplastika02

Pooperačnú starostlivosť zvládnete doma

Po zákroku môže byť prvých 24 hodín bolestivých, ale dá sa to zvládnuť bežnými analgetikami. Klienti bolesť popisujú ako zvládnuteľnú a po analgetikách len miernu. Bolesť ustupuje po 1. dni. Po zákroku sa založí na uši a okolo hlavy ochranná bandáž. Je potrebný kľudový režim, aby mohlo prebiehať správne hojenie bez krvácania. Po týždni sa pri kontrole bandáž zloží. Dôležité je, aby sa nasledujúce dni dodržiaval hygiena a 2 týždne sa nosila čelenka, ktorá vyvíja čiastočný tlak na ušnice a chráni ich. Po zhruba dvoch týždňoch sa doporučuje ešte nosenie čelenky asi dva mesiace najmä na spanie a pri športe. Je to z dôvodu, aby nedošlo nechtiac k úkonu, ktorý by viedol k poškodeniu krehkej ušnice a následne k jej odskočeniu.

Sú po zákroku viditeľné jazvy?

Pokým sa po zákroku dodržiava pooperačný režim a hojenie je per primam, čiže bez komplikácií tak jazvy nie je vidno. Rez je vedený zo zadu , kde je ohyb kože takže nič nevidno. Prípadný opuch a začervenanie je len dočasné a správnym ošetrovaním vymizne pomerne rýchlo.

otoplastika01Je výsledný efekt trvalý?

Áno, výsledný efekt po otoplastike je viditeľný okamžite a trvalý. Avšak po dobu nasledujúcich týždňov prebieha hojenie. Preto je dôležité nosiť čelenku a dávať veľký pozor, aby sa do ušníc neudrelo, nezaležali sa a pod. Pri nešetrnom zaobchádzaní sa môže stať, že ušnica odskočí. Potom je nutné na odskočenom uchu zákrok opakovať.
Na záver môžem konštatovať, že zákrok je pomerne nenáročný s veľmi dobrým efektom. Klienti sú šťastní, pretože často krát sú roky psychicky traumatizovaní odstávajúcimi ušnicami a otoplastikou si svoj problém vyriešia navždy.

 

Otoplastika – korekcia uší

Updated on 2016-10-14T22:36:00+02:00, by Essur.